Крымский форум (Crimea-Board) Поиск Участники Помощь Текстовая версия Crimea-Board.Net
Здравствуйте Гость .:: Вход :: Регистрация ::. .:: Выслать повторно письмо для активации  
 
> Рекламный блок.
 
 
 
 
 
> Ваша реклама, здесь
 
 
 

  Start new topic Start Poll 

> Помогите с составлением, что ещё добавить
diszs | Профиль
Дата 24 Май, 2010, 23:48
Quote Post
Group Icon

Группа: Banned
Сообщений: 129
Регистрация: 30.04.10
Авторитет: 4
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


До Київського районного суду м. Сімферополя АР Крим

++++++++++++++++++++++++++
яка проживає за адресою: +++++++++++++++++++++++++++
поштовий індекс +++++++++++

Заява
про перегляд заочного рішення

Орендне підприемство «+++++++++++++++++++++» звернулось до Київського районного суду м. Сімферополя з позовом до мене про стягнення заборгованості в розмірі +++++++++++++грн.
Справу було призначено до судового розгляду на 17 червня 2009 р.
У мою відсутність у даній справі суд виніс заочне рішення, незважаючи на те, що я не була належним чином сповіщена, про проведення і рішення суду я дізналась після отримання повістки до ВДВС.
З метою всебічного та об'єктивного розгляду справи +++++++++++++++і винесення законного рішення суду на якому будуть представлені додаткові докази в спростування заявлених вимог орендного підприемства «++++++++++++++++++++».

прошу:

скасувати заочне рішення у справі № ++++++++++року за позовом орендного підприемства «++++++++++++++++» до мне про про стягнення заборгованості в розмірі +++++++++ грн.
Вважаю зазначене рішення незаконним, оскільки на підставі викладеного й у відповідності із ст. 228, п. 2 ч. 3 ст. 231, ч. 1 ст. 232 ЦПК України і призначити справу до нового розгляду в загальному порядку.

Додатки:

1. Копія заяви.
PMEmail Poster
7/1724   
Бобер | Бездомный
Реклама двигатель прогресса       
Quote PostА кому сча лехко?
Group Icon


_________________
Желающим разместить рекламу смотреть сюдой
/   
kosmos | Профиль
Дата 25 Май, 2010, 9:54
Quote Postкосмосила
Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 2282
Регистрация: 08.05.07
Авторитет: 66
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Глава 8
Заочний розгляд справи
Стаття 224. Умови проведення заочного розгляду справи
1. У разi неявки в судове засiдання вiдповiдача, який належним чином повiдомлений i вiд якого не надiйшло повiдомлення про причини неявки або якщо зазначенi ним причини визнанi неповажними, суд може ухвалити заочне рiшення на пiдставi наявних у справi доказiв, якщо позивач не заперечує проти такого вирiшення справи.
2. У разi участi у справi кiлькох вiдповiдачiв заочний розгляд справи можливий у випадку неявки в судове засiдання всiх вiдповiдачiв.
3. У разi змiни позивачем предмета або пiдстави позову, змiни розмiру позовних вимог суд вiдкладає судовий розгляд для повiдомлення про це вiдповiдача.
Стаття 225. Порядок заочного розгляду справи
1. Про заочний розгляд справи суд постановляє ухвалу.
2. Розгляд справи i ухвалення рiшення проводяться за загальними правилами з винятками i доповненнями, встановленими цiєю главою.
Стаття 226. Форма i змiст заочного рiшення
1. За формою i змiстом заочне рiшення повинно вiдповiдати вимогам, встановленим статтями 213 i 215 цього Кодексу, i, крiм цього, у ньому має бути зазначено строк i порядок подання заяви про його перегляд.
Стаття 227. Повiдомлення про заочне рiшення
1. Вiдповiдачам, якi не з'явилися в судове засiдання, направляється рекомендованим листом iз повiдомленням копiя заочного рiшення не пiзнiше п'яти днiв з дня його проголошення.
Стаття 228. Порядок i строк подання заяви про перегляд
заочного рiшення
1. Заочне рiшення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою вiдповiдача.
2. Заяву про перегляд заочного рiшення може бути подано протягом десяти днiв з дня отримання його копiї.
Стаття 229. Форма i змiст заяви про перегляд заочного рiшення
1. Заява про перегляд заочного рiшення повинна бути подана у письмовiй формi.
2. У заявi про перегляд заочного рiшення повинно бути зазначено:
1) найменування суду, який ухвалив заочне рiшення;
2) iм'я (найменування) вiдповiдача або його представника, якi подають заяву, їх мiсце проживання чи мiсцезнаходження, номер засобiв зв'язку;
3) обставини, що свiдчать про поважнiсть причин неявки в судове засiдання i неповiдомлення їх суду, i докази про це;
4) посилання на докази, якими вiдповiдач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача;
5) клопотання про перегляд заочного рiшення;
6) перелiк доданих до заяви матерiалiв.
3. Заява про перегляд заочного рiшення пiдписується особою, яка її подає.
4. До заяви про перегляд заочного рiшення додаються її копiї за кiлькiстю осiб, якi беруть участь у справi, та копiї всiх доданих до неї матерiалiв.
5. До заяви про перегляд заочного рiшення, поданої представником вiдповiдача, додається довiренiсть або iнший документ, який пiдтверджує його повноваження.
6. За подання заяви про перегляд заочного рiшення судовий збiр не сплачується.
7. До неналежно оформленої заяви про перегляд заочного рiшення застосовуються правила статтi 121 цього Кодексу.
Стаття 230. Дiї суду пiсля прийняття заяви про перегляд
заочного рiшення
1. Прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного рiшення, суд невiдкладно надсилає її копiю та копiї доданих до неї матерiалiв iншим особам, якi беруть участь у справi. Одночасно суд повiдомляє особам, якi беруть участь у справi, про час i мiсце розгляду заяви.
2. Заява про перегляд заочного рiшення повинна бути розглянута протягом п'ятнадцяти днiв з дня її надходження.
Стаття 231. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного
рiшення
1. Заява про перегляд заочного рiшення розглядається в судовому засiданнi. Неявка осiб, належним чином повiдомлених про час i мiсце засiдання, не перешкоджає розгляду заяви.
2. Головуючий вiдкриває судове засiдання i з'ясовує, хто з осiб, якi беруть участь у справi, з'явився, встановлює їх особу, перевiряє повноваження представникiв, пiсля чого повiдомляє змiст заяви i з'ясовує думку сторiн та iнших осiб, якi беруть участь у справi, щодо вимог про перегляд заочного рiшення.
3. У результатi розгляду заяви про перегляд заочного рiшення суд може своєю ухвалою:
1) залишити заяву без задоволення;
2) скасувати заочне рiшення i призначити справу до розгляду в загальному порядку.
4. У разi залишення заяви про перегляд заочного рiшення без задоволення заочне рiшення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разi строк, протягом якого розглядалася заява, не включається до строку на апеляцiйне оскарження рiшення.
Стаття 232. Скасування та оскарження заочного рiшення
1. Заочне рiшення пiдлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що вiдповiдач не з'явився в судове засiдання та не повiдомив про причини неявки з поважних причин i докази, на якi вiн посилається, мають iстотне значення для правильного вирiшення справи.
2. Позивач має право оскаржити заочне рiшення в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.
3. Повторне заочне рiшення позивач та вiдповiдач можуть оскаржити в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.
Стаття 233. Законна сила заочного рiшення
1. Заочне рiшення набирає законної сили вiдповiдно до загального порядку, встановленого цим Кодексом.


____________________
Услуги юриста по Симферополю . Форумчанам скидки)))) Все вопросы в ЛС
PM
7/5622   
Cordon | Профиль
Дата 25 Май, 2010, 10:23
Quote Post
Group Icon

Группа: Silver Member
Сообщений: 536
Регистрация: 04.07.08
Авторитет: 4
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


сверху все ок, просительную часть желательно в таком духе:


прошу:
1 скасувати заочне рiшення i призначити справу №... до розгляду в загальному порядку.
2 надіслати до ВДВС повідомлення про призначення справи до розгляду, №...,

додатки
1.копія повістки ВДВС
2.копія паспорта


что то типа,
огис отстает, сидим ждем повестку в суд.
naughty.gif

Отредактировал Cordon - 25 Май, 2010, 11:38
PMEmail Poster
6/1176   

Topic Options Start new topic Start Poll 

 [ Script Execution time: 0.0635 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]


Создание и продвижение сайтов в КрымуTop