Крымский форум (Crimea-Board) Поиск Участники Помощь Текстовая версия Crimea-Board.Net
Здравствуйте Гость .:: Вход :: Регистрация ::. .:: Выслать повторно письмо для активации  
 
> Рекламный блок.
 
 
 
 
 
> Ваша реклама, здесь
 
 
 

  Start new topic Start Poll 

> Договор пожизненного содержания
Sammael | Профиль
Дата 11 Марта, 2011, 2:49
Quote PostAgent of influence
Group Icon

Группа: Banned
Сообщений: 3362
Регистрация: 14.03.08
Авторитет: 50
Вне форума

Предупреждения:
(100%) XXXXX


Так как другого законного способа получить жил площадь я не вижу, то обдумываю сабж, хотелось бы узнать права\обязанности\риски, к чему готовится и где может ждать подвох в этом сложном процессе, образец договора хотелось бы посмотреть...
PMUsers Website
11/6329   
Бобер | Бездомный
Реклама двигатель прогресса       
Quote PostА кому сча лехко?
Group Icon


_________________
Желающим разместить рекламу смотреть сюдой
/   
snegovik | Профиль
Дата 11 Марта, 2011, 4:20
Quote Post
Group Icon

Группа: Абориген
Сообщений: 491
Регистрация: 08.06.10
Авторитет: 11
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Вопрос сложный, я бы не советовал связываться, больше обязанностей, чем прав. В договоре нужно указывать мельчайшие детали, расписывать обязанности, суммы точно указывать,старики люди непредсказуемые.если договор расторгнут, денежные средства,связанные с содержанием отчуждателя, не возмещаются.

Глава 57
ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ (ДОГЛЯД)

Стаття 744. Поняття договору довічного утримання (догляду)

1. За договором довічного утримання (догляду) одна сторона
(відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність
житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або
рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач
зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або)
доглядом довічно.

Стаття 745. Форма договору довічного утримання (догляду)

1. Договір довічного утримання (догляду) укладається у
письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

2. Договір довічного утримання (догляду), за яким передається
набувачеві у власність нерухоме майно, підлягає державній
реєстрації.

Стаття 746. Сторони в договорі довічного утримання (догляду)

1. Відчужувачем у договорі довічного утримання (догляду) може
бути фізична особа незалежно від її віку та стану здоров'я.

2. Набувачем у договорі довічного утримання (догляду) може
бути повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа.

3. Якщо набувачами є кілька фізичних осіб, вони стають
співвласниками майна, переданого їм за договором довічного
утримання (догляду), на праві спільної сумісної власності.

Якщо набувачами є кілька фізичних осіб, їх обов'язок перед
відчужувачем є солідарним.

4. Договір довічного утримання (догляду) може бути укладений
відчужувачем на користь третьої особи.

Стаття 747. Особливості укладення договору довічного
утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній
сумісній власності

1. Майно, що належить співвласникам на праві спільної
сумісної власності, зокрема майно, що належить подружжю, може бути
відчужене ними на підставі договору довічного утримання (догляду).

У разі смерті одного із співвласників майна, що було
відчужене ними на підставі договору довічного утримання (догляду),
обсяг зобов'язання набувача відповідно зменшується.

2. Якщо відчужувачем є один із співвласників майна, що
належить їм на праві спільної сумісної власності, договір
довічного утримання (догляду) може бути укладений після визначення
частки цього співвласника у спільному майні або визначення між
співвласниками порядку користування цим майном.

Стаття 748. Момент виникнення у набувача права власності на
майно, передане за договором довічного утримання
(догляду)

1. Набувач стає власником майна, переданого йому за договором
довічного утримання (догляду), відповідно до статті 334 цього
Кодексу.

Стаття 749. Обов'язки набувача за договором довічного
утримання (догляду)

1. У договорі довічного утримання (догляду) можуть бути
визначені всі види матеріального забезпечення, а також усі види
догляду (опікування), якими набувач має забезпечувати відчужувача.

2. Якщо обов'язки набувача не були конкретно визначені або у
разі виникнення потреби забезпечити відчужувача іншими видами
матеріального забезпечення та догляду спір має вирішуватися
відповідно до засад справедливості та розумності.

3. Набувач зобов'язаний у разі смерті відчужувача поховати
його, навіть якщо це не було передбачено договором довічного
утримання (догляду).

Якщо частина майна відчужувача перейшла до його спадкоємців,
витрати на його поховання мають бути справедливо розподілені між
ними та набувачем.

Стаття 750. Обов'язок набувача забезпечити відчужувача житлом

1. Набувач може бути зобов'язаний забезпечити відчужувача або
третю особу житлом у будинку (квартирі), який йому переданий за
договором довічного утримання (догляду).

У цьому разі в договорі має бути конкретно визначена та
частина помешкання, в якій відчужувач має право проживати.

Стаття 751. Грошова оцінка матеріального забезпечення
відчужувача

1. Матеріальне забезпечення, яке щомісячно має надаватися
відчужувачу, підлягає грошовій оцінці. Така оцінка підлягає
індексації у порядку, встановленому законом.

Стаття 752. Заміна набувача за договором довічного утримання
(догляду)

1. У разі неможливості подальшого виконання фізичною особою
обов'язків набувача за договором довічного утримання (догляду) з
підстав, що мають істотне значення, обов'язки набувача можуть бути
передані за згодою відчужувача члену сім'ї набувача або іншій
особі за їхньою згодою.

2. Відмова відчужувача у наданні згоди на передання
обов'язків набувача за договором довічного утримання (догляду)
іншій особі може бути оскаржена до суду. У цьому разі суд бере до
уваги тривалість виконання договору та інші обставини, які мають
істотне значення.

Стаття 753. Заміна майна, яке було передане набувачеві за
договором довічного утримання (догляду)

1. Набувач та відчужувач можуть домовитися про заміну речі,
яка була передана за договором довічного утримання (догляду), на
іншу річ.

У цьому разі обсяг обов'язків набувача може бути за
домовленістю сторін змінений або залишений незмінним.

Стаття 754. Забезпечення виконання договору довічного
утримання (догляду)

1. Набувач не має права до смерті відчужувача продавати,
дарувати, міняти майно, передане за договором довічного утримання
(догляду), укладати щодо нього договір застави, передавати його у
власність іншій особі на підставі іншого правочину.

2. На майно, передане набувачу за договором довічного
утримання (догляду), не може бути звернене стягнення протягом
життя відчужувача.

3. Втрата (знищення), пошкодження майна, яке було передане
набувачеві, не є підставою для припинення чи зменшення обсягу його
обов'язків перед відчужувачем.

Стаття 755. Припинення договору довічного утримання (догляду)

1. Договір довічного утримання (догляду) може бути розірваний
за рішенням суду:

1) на вимогу відчужувача або третьої особи, на користь якої
він був укладений, у разі невиконання або неналежного виконання
набувачем своїх обов'язків, незалежно від його вини;

2) на вимогу набувача.

2. Договір довічного утримання (догляду) припиняється зі
смертю відчужувача.

Стаття 756. Правові наслідки розірвання договору довічного
утримання (догляду)

1. У разі розірвання договору довічного утримання (догляду) у
зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням набувачем
обов'язків за договором, відчужувач набуває право власності на
майно, яке було ним передане, і має право вимагати його
повернення.

У цьому разі витрати, зроблені набувачем на утримання та
(або) догляд відчужувача, не підлягають поверненню.

2. У разі розірвання договору у зв'язку з неможливістю його
подальшого виконання набувачем з підстав, що мають істотне
значення, суд може залишити за набувачем право власності на
частину майна, з урахуванням тривалості часу, протягом якого він
належно виконував свої обов'язки за договором.

Стаття 757. Правові наслідки смерті набувача

1. Обов'язки набувача за договором довічного утримання
(догляду) переходять до тих спадкоємців, до яких перейшло право
власності на майно, що було передане відчужувачем.

Якщо спадкоємець за заповітом відмовився від прийняття майна,
що було передане відчужувачем, право власності на це майно може
перейти до спадкоємця за законом.

2. Якщо у набувача немає спадкоємців або вони відмовилися від
прийняття майна, переданого відчужувачем, відчужувач набуває право
власності на це майно. У цьому разі договір довічного утримання
(догляду) припиняється.

Стаття 758. Правові наслідки припинення юридичної
особи-набувача

1. У разі припинення юридичної особи-набувача з визначенням
правонаступників до них переходять права та обов'язки за договором
довічного утримання (догляду).

2. У разі ліквідації юридичної особи-набувача право власності
на майно, передане за договором довічного утримання (догляду),
переходить до відчужувача.

Якщо в результаті ліквідації юридичної особи-набувача майно,
що було передане їй за договором довічного утримання (догляду),
перейшло до її засновника (учасника), до нього переходять права та
обов'язки набувача за договором довічного утримання (догляду).

PMEmail Poster
13/2270   

Topic Options Start new topic Start Poll 

 [ Script Execution time: 0.0620 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]


Создание и продвижение сайтов в КрымуTop